» 19 september 2017

Verwijderen spookbootjes bij de Veersloot

Redactie | 12-07-2017


DIRKSHORN – De gemeente waarschuwt dat binnenkort de onbeheerde bootjes langs de Veersloot in Dirkshorn zullen worden verwijderd vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Langs de Veersloot liggen verschillende bootjes op de waterkant, die daar niet thuis horen. Omdat de bootjes de gemeente hinderen bij het onderhoud langs de Veersloot, wordt nu actie ondernomen. In samenspraak met de dorpsraad worden de bootjes op de kant weggehaald. De bootwrakken in het water vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeente heeft melding gemaakt bij het HHNK van de bootwrakken en ook deze zullen worden verwijderd.

Bij elk bootje / object is een oproep geplaatst voor de eigenaar / rechthebbende om zich te melden bij de gemeente om deze zelf te verwijderen. Na dinsdag 18 juli 2017 verwijdert de gemeente de bootjes op de waterkant. Ze zullen 13 weken in opslag worden gehouden.

Eigenaren of belanghebbenden hebben tot 18 oktober 2017 de gelegenheid om hun eigendom op te halen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via het e-mail adres: info@bootjessloperij.nl De boot kan worden opgehaald tegen verwijderings- en bewaarkosten. Daarnaast moeten de ophalers kunnen aantonen dat zij eigenaar zijn van de betreffende bootjes / objecten. Na 19 oktober 2017 vernietigt de gemeente de niet opgehaalde bootjes en objecten.

Vragen?


Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bootjes / objecten op de waterkant? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 0224-210 400 of via e-mail: postbus8@schagen.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bootwrakken / objecten in het water? Dan kunt u contact opnemen met het HHNK via het telefoonnummer 072-582 82 82 of via de website www.hhnk.nl.


« Terug