» 19 september 2017

Gemeente Schagen ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

Redactie | 11-07-2017


SCHAGEN – Klimaatverandering is een feit. De zeespiegel zal stijgen, het gaat harder regenen en perioden met droogte nemen toe. Dat geeft vroeg of laat problemen. Hoe moeten we hiermee omgaan? De vier Noordkopgemeenten, hoogheemraadschap Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN ondertekenden op 5 juli de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie en geven daarmee aan gezamenlijk naar oplossingen te willen zoeken. “Om op de toekomst voorbereid te zijn, moeten we nu onze bebouwde omgeving zó inrichten dat de klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben. Met deze intentieverklaring ontstaan er kansen door slim samen te investeren, te realiseren en te beheren,” licht wethouder Sigge van der Veek toe.

Klimaatverandering


De wereld ontkomt niet aan de gevolgen van klimaatverandering. Nederlandse overheden en bedrijven, waaronder PWN, gaan daarom samen bouwen aan een stedelijk gebied dat bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Op 5 juli ondertekende wethouder Sigge van der Veek, daarvoor bovengenoemde intentieverklaring. De zes partijen maken concrete afspraken om de Noordkop klimaatbestendig te maken. De zes partijen onderstrepen hiermee dat de overheden in de Noordkop de grote watervraagstukken serieus nemen, en bereid zijn gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Intentieverklaring


De landelijke Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie werd op 9 oktober 2014 opgesteld door onder meer het Ministerie van infrastructuur en Milieu en de provincies. De verklaring is inmiddels door ruim 100 partijen ondertekend. Deze marktpartijen, die met elkaar ongeveer 10.000 organisaties vertegenwoordigen, gaan voor de periode 2015 tot 2020 een inspanningsverplichting aan en spreken de bereidheid uit om samen te werken en uitvoeringsafspraken te maken. Partijen kunnen daarnaast een extra bijdrage leveren door eigen regionale of lokale intentieverklaringen te sluiten over specifieke projecten of programma’s.

Meer informatie over de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie en een download van de intentieverklaring vindt u hier.


« Terug